سامانه نوبت دهی کمیسیون تجدید نظر اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

چنانچه قبلا در کمیسیون شهرستان شرکت نموده و فرم کمیسیون شما در پرونده قرار گرفته است و نسبت به نتیجه کمیسیون خود اعتراض دارید، جهت بررسی مجدد وضعیت معلولیت شما در استان نسبت به نوبت گیری کمیسیون تجدیدنظر اقدام نمایید. در غیر اینصورت جهت اخذ نوبت به لینک ثبت نام در سامانه نوبت دهی مراجعه نمایید.

جهت دریافت نوبت کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل کرده و همه انواع معلولیت خود را مشخص نمائید.

به منظور ارسال پیام های اطلاع رسانی از وضعیت نوبت دهی الزاماً از شماره همراه خود یا یکی از بستگان درجه یک خود استفاده نمائید.

در صورتیکه به هر دلیل پس از اخذ نوبت امکان پذیرش متقاضی در تاریخ اعلام شده فراهم نگردد به شماره همراه درج شده پیامک ارسال خواهد شد.

جهت ثبت نام در سامانه اسکن عکس پرسنلی زمینه سفید،کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد

به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و کلیه مدارک پزشکی در روز کمیسیون الزامی می باشد

چنانچه متقاضی زیر 15 سال می باشد و شناسنامه وی عکس دار نمی باشد ،همراهی یکی از والدین با نامبرده به همراه اصل شناسنامه عکس دار والدین الزامی می باشد

افراد بالای 15 سال الزاما با شناسنامه عکس دار جهت ثبت نام در سامانه اقدام نمایند

ورود اطلاعات اولیه

  • .

    چنانچه شناسه ملی شما کمتر از ده رقم می باشد ابتدای شناسه 0 وارد نمایید

    (0001234567)

اجرا و پشتیبانی : شرکت راهبر