سامانه نوبت دهی کمیسیون های پزشکی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

سامانه نوبت دهی کمیسیون های پزشکی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی به منظور اخذ نوبت از یکی از 2 کمیسیون فعال در تعیین نوع و شدت معلولیت طراحی شده است.

چنانچه از سال 1393 تا کنون در کمیسیون پزشکی بهزیستی شرکت ننموده اید جهت دریافت نوبت از این سامانه اقدام فرمائید.کمیسیون ها مربوط به شهرستان مشهد می باشد.

جهت دریافت نوبت کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل کرده و همه انواع معلولیت خود را مشخص نمائید.

به منظور ارسال پیام های اطلاع رسانی از وضعیت نوبت دهی الزاماً از شماره همراه خود یا یکی از بستگان درجه یک خود استفاده نمائید.

در صورتیکه به هر دلیل پس از اخذ نوبت امکان پذیرش متقاضی در تاریخ اعلام شده فراهم نگردد به شماره همراه درج شده پیامک ارسال خواهد شد.

جهت ثبت نام در سامانه اسکن عکس پرسنلی زمینه سفید،کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد

به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و کلیه مدارک پزشکی در روز کمیسیون الزامی می باشد

چنانچه متقاضی زیر 15 سال می باشد و شناسنامه وی عکس دار نمی باشد ،همراهی یکی از والدین با نامبرده به همراه اصل شناسنامه عکس دار والدین الزامی می باشد

افراد بالای 15 سال الزاما با شناسنامه عکس دار جهت ثبت نام در سامانه اقدام نمایند

اجرا و پشتیبانی : شرکت راهبر